Algemene ledenvergadering

 17 april 2023 van 16:00-17:30uur. Locatie: Prins Bernhardweg 69 Houten.

Organiseren Workshop symposium Unicum Mentale gezondheid

Beste collega’s,

8 november is er een UNICUM symposium voor huisartsen en
POH. Dat is al 2 jaar niet doorgegaan.

Nu is de datum vastgesteld op 8 november en is MENTALE
GEZONDHEID het hoofdonderwerp. 

Vandaar de vraag: VGPL lid/leden die een workshop wil geven
(bijvoorbeeld omgaan met stress, stressreductie, hedendaagse stressbronnen of
iets dergelijks).

Kan je de huisartsen in de regio Lekstroom wat interessante
kost aanbieden, neem dan contact op met Marjolijn Beukers, m.beukers@unicum-huisartsenzorg.nl

 

www.GGZLekstroom.nl

Beste collega’s,

 

De website van de Vereniging GZ psychologen en
Psychotherapeuten Lekstroom (VGPL)  is voortaan (ook) te bezoeken via:

 

 

www.ggzlekstroom.nl

Hoe meer mensen via deze wijze inloggen, hoe sneller het uiteindelijk wordt gevonden. 

 

Informatiefolder ACT groep

Wat is ACT?

 

De ACT-groep (Acceptance and Commitment Therapy) is een groepsbehandeling voor mensen met angst, depressie, trauma en voor mensen die al langer met psychische problemen kampen. Bij ACT leer je vaardigheden om beter met moeilijke of pijnlijke gedachtes en gevoelens om te gaan en te accepteren wat er speelt in je leven. Bijvoorbeeld door ruimte te maken voor vervelende ervaringen, door afstand te nemen van je gedachten en door stil te staan bij wat je écht belangrijk vindt.

Lees hieronder de hele folder:

Informatiefolder ACT groep mei 2022

 

Interesse of affiniteit met Niet Aangeboren Hersenletsel?

Meld je aan voor deelname aan het regionale netwerk NAH!

informatie via n.warmerdam@fysiodemolen.nl

Oproep aan alle leden:

Door corona zijn een aantal groepsbehandeling komen te
vervallen. We horen graag wat er dit jaar nog wel mogelijk is.

Willen jullie  a.u.b.  doorgeven welke
behandelgroepen in 2022 zullen starten.

 

Deze informatie kun je op de website (laten) plaatsen
zodat we een beter overzicht hebben van het actuele en toekomstige
groepsbehandelaanbod

Versterking van de Basis-GGZ voor jeugd in Houten

Ben je kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog (BIG-geregistreerd) en overweeg je een eigen praktijk te starten of je praktijk uit te breiden? Dank dan eens aan Houten! Gemeente Houten is een middelgrote en kinderrijke gemeente midden in het land. Sinds de transitie in 2015 is er samen met veel partners hard gewerkt aan een stevig professioneel netwerk rond de jeugdhulp en preventie. We vinden het belangrijk dat er voor jeugdigen en hun netwerk tijdig de  passende hulp op maat geboden wordt. Hulp waarbij jeugd en gezin (weer) in hun kracht gezet worden en die zoveel mogelijk laagdrempelig en dichtbij huis. In Houten is momenteel ruimte voor nieuwe praktijken voor de basis-GGZ.

Er bestaat een mooi netwerk van huisartsen, POH-GGZ jeugd, GGD, CJG, Sociaal team, zorgaanbieders en informele partners die samenwerken voor de jeugd in Houten. Houten werkt voor de inkoop van jeugdhulp regionaal binnen de Lekstroom (Vijfheerenlanden, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik).

Wil je hier ook onderdeel van worden en ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op met Dirkje van Nes, beleidsmedewerker jeugd gemeente Houten: Dirkje.van.Nes@Houten.nl / 06 50053591

https://www.psynip.nl/actueel/vraag-en-aanbod/versterking-van-de-basis-ggz-voor-jeugd-in-houten/

Opleiden GZ-psychologen

ZorgSpectrum is al vele jaren praktijkinstelling voor de opleiding tot gz-psycholoog. In het kader van deze opleiding werkt ZorgSpectrum samen met Psychologenpraktijk Nieuwegein. Vanwege uitbreiding van het aantal opleidelingen is ZorgSpectrum op zoek naar een psychologenpraktijk in Houten om mee samen te werken. Een praktijk die affiniteit heeft met opleiden en waar een opleideling met ingang van  september 2021 1 dag per week met werkbegeleiding  ervaring kan opdoen gedurende een jaar. Geïnteresseerde praktijkhouders kunnen per mail contact opnemen met Marja Vink, Klinisch psycholoog, Telefoon: 0622210768  E-mail: m.vink@zorgspectrum.nl  

Ledenvergadering 21 maart 2022 om 16:00

28 september vindt de ledenvergadering plaats aan de Prins Bernhardweg 69 te Houten van 16:00-17:30

Aanmelden kan via José Las: jose@ppij.net

ACT groep bij Psychologenpraktijk Nieuwegein

Nieuwe ACT groep bij Psychologenpraktijk Nieuwegein 

Vanaf half oktober gaat er een doorlopende ACT groep (Acceptance and Commitment Therapy) van start bij Psychologenpraktijk Nieuwegein. De ACT groep is een groepsbehandeling voor mensen met angst, depressie, trauma en voor mensen die al langer met psychische problemen kampen. Bij ACT leer je vaardigheden om beter met moeilijke of pijnlijke gedachtes en gevoelens om te gaan en te accepteren wat er speelt in je leven. Bijvoorbeeld door ruimte te maken voor vervelende ervaringen, door afstand te nemen van je gedachten en door stil te staan bij wat je écht belangrijk vindt.

Het programma bestaat uit 14 bijeenkomsten van 1.5 uur. De ACT groep wordt wekelijks gegeven op de donderdag van 14.45 uur tot 16.15 uur door Dieta Kruise, Psychotherapeut en Laura Groeneweg, GZ-psycholoog.

 

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Kruise@ghcdeschans.nl of Groeneweg@ghcdeschans.nl  o.v.v. ACT training. Ook kan je je aanmelden via de Psychologenpraktijk Nieuwegein. Voor aanvang vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de groepstrainers.

 

De groep valt onder de basisverzekering.  Voorwaarden om het vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar zijn dat je een verwijsbrief hebt van de huisarts voor de GB-GGZ, met vermoeden DSM, en dat er een diagnose gesteld kan worden.

 

Locatie: Gezondheidscentrum De Schans, 1e verdieping

Algemene ledenvergadering:

Maandag 21 maart om 16:00 In HOUTEN (prins Bernhardweg 69, 3991 DE)