Hieronder vindt u alle therapeuten per woonplaats:

Houten

Psychologiepraktijk van Eck

Mw.Drs.M.D.M. van Eck

GZ-psycholoog en Eerstelijnspycholoog

Rimpelmos 20

3994 LZ Houten

06-34492930

BIGnr. 99063018525

AGBcode praktijk 94003647

AGBcode persoonlijk 94004179

BGGZ

Specialiteit en affiniteit ligt op gebied van verwerking en hantering langdurige lichamelijke klachten, revalidatie en eetstoornissen.

Behandelvormen: ACT,MBCT en CGT

Therapie in NL

Naam praktijk                                                                  Eerstelijnspsycholoog Medisch Centrum Dorp

Adres praktijk                                                                  Prins Bernhardweg 69, 3991 DE HOUTEN

Website praktijk                                                             www.medischcentrumdorp.nl

Telefoonnummer                                                           030 6374 726

Big nummer                                                                     09061375 325

AGB code praktijk                                                           940 040 77

AGB code persoonlijk                                                   940 04 617

Titel: psychotherapeut/GZ/klinisch                         GZ-psycholoog Cognitief gedragstherapeut VGCT

BGGZ SGGZ                                                                       BGGZ

Specialisatie                                                                      geen

Affiniteit met                                                                   schematherapie, EMDR

Therapie in welke taal:                                                 Nederlands en Engels

Karlijn is Gezondheids- zorgpsycholoog en Cognitief Gedragtherapeut. Zij werkt tevens met EMDR als behandeltechniek.

Marti Hazelhoff

Houtense EersteLijns Psychologiepraktijk (HELP-Praktijk)

www.help.praktijkinfo.nl

0683382588

BIG nummer: 19049200325

AGB praktijk:  94064497

AGB persoonlijk:  94064497

GZ psycholoog

BGGZ

Therapietaal : Nederlands

Mw. M. Heeroma

Kind & jeugd en systemen om hen heen, systeem problematiek, (pre verbaal) trauma, EMDR practitionar, ontwikkelingstoornissen zoals ADHD, ASS, angst en depressie, complexe problematiek, ernstige opvoedingsproblemen, KOPP kinderen

info@praktijkheeroma.nl

Hollandsspoor 40, 3994 VV Houten (aanwezig maandag ochtend, dinsdag, woensdag en donderdag, tevens correspondentie adres)

Sandelhout 1, 3991 PZ Houten (aanwezig op maandag middag)

BIG nummer: 89062904125

GZ-psycholoog/ eerstelijnspsycholoog

guusta.hermsen@xs4all.nl

Sandelhout 1, 3991 PZ Houten

BIG nummer: 89063800125


Stemmingsklachten, Traumabehandeling, Existentiële vragen, Persoonlijkheidsstoornissen

anneke.kaldeway@planet.nl

De Molen 2, 3994 DB Houten

BIG nummer: 59055741416

Naam praktijk:

MindCare Center 

Adres praktijk:

De Molen 30-32

3994DB Houten 

Website praktijk:

www.mindcare.center 

Telefoonnummer:

06-10150757 

Big nummer:

PT: 59044827716

GZ: 39044827725 

AGB code praktijk:

94-061431 

AGB code persoonlijk:

94-014532 

Titel: psychotherapeut/GZ/klinisch:

Psychotherapeut 

BGGZ SGGZ:

BGGZ en SGGZ 

Specialisatie;

Persoonlijkheidstoornissen

Trauma

Affiniteit met:

Schematherapie

Partner- en relatietherapie

Systeemtherapie

EFT

Groepstherapie

Therapie in welke taal:

Nederlands 

Naam praktijk                                  Praktijk voor Psychotherapie Prick

Adres praktijk                                  per 1 juni: Medisch Centrum Dorp kamer 1.21a Prins Bernhardweg 69 3991 DE Houten

Website praktijk                             www.cprick.nl

Telefoonnummer                           06 10926705

Big nummer                                     psychotherapeut: 49048153216  gz psycholoog: 29048153225

AGB code praktijk                          29048153225

AGB code persoonlijk                    94002510

Titel: psychotherapeut/GZ/klinisch Psychotherapeut/gz-psycholoog

BGGZ SGGZ                                      vooral SGGZ en daarnaast ook BGGZ

Specialisatie                                     stemmingsklachten en persoonlijkheidsproblematiek met name cluster C.

Affiniteit met                                 

Therapie in welke taal:                 Nederlands

53216

CGT (lid VGCt), EMDR (practitioner)

info@psychologiepraktijkprocee.nl

Papiermolen 30, 3994DK Houten

BIG nummer: 19054591025

Cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR

info@persoon-en-context.nl

Randhoeve 221, kamer 02.14, 3995 GA Houten

BIG nummer: 19049278025

Registraties: klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog en cognitiefgedragstherapeut

Setting: individuele psychotherapie

Behandelvorm: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, ACT, EMDR 

Klachten: angst- stemmingsklachten, traumabehandeling, zelfbeeld- en persoonlijkheidsproblematiek. 

info@pcp-groep.nl

www.pcp-groep.nl

Handboog 6 P, 3994 AD Houten

0643568540

BIG nr: klinisch psycholoog: 49006755825, psychotherapeut: 69006755816

Naam praktijk: APBC

Adres: Distelvlinderberm 2, 3994 WC Houten

Website: www.apbc.nl

Tel. nr. :06-20332185

BIGnr.: K.P. 29025856825

             P.T. 49025856816

AGB praktijk: 94003391

AGB pers.   : 94003910

Titel: Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut

SGGZ en BGGZ

Specialisatie: CGT

Affiniteit: persoonlijkheidsproblematiek.

 

Therapie: voorkeur Nederlands

GZ-psycholoog, EMDR, CGT, Volwassenenzorg rondom zwangerschap en bevalling, traumabehandeling, stemmings-/angststoornissen

nvanderven@medischcentrumleebrug.nl

Sandelhout 1, 3991 PZ Houten

BIG nummer: 59909273725

Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Psychologie en coaching praktijk

Kruisboog 30b (gebouw the Dome)

3994AE Houten

0615673570

Mail: joke.slikkerveerhoekstra@gmail.com

bignummer: 09052233325

Kim Jenneskens Psychologie
Medisch Centrum Hofspoor
Hofspoor 4
3994 VZ Houten

Tel: 06-83382588
Videobellen: kimjenneskenspsychologie.clientenlogin.nl
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag

 

 

Naam praktijk                                  PPH kind & jeugd

Adres praktijk                                  Prins Bernhardweg 69

Website praktijk                             www.pphkind-jeugd.nl

Telefoonnummer                            0618732400

Big nummer                                     NIP-00135047

AGB code praktijk                          94066125

AGB code persoonlijk                    94102339

Titel:                                                  Registerpsycholoog NIP/ Systeemtherapeut NVRG

BGGZ SGGZ                                      BGGZ

Specialisatie                                     Systeemtherapie/CGT/EMDR/Oplossingsgericht/trauma/mindfulness/4 tot 18 jaar

Affiniteit met                                   Zie bovenstaande

Therapie in welke taal:                 Nederlands

https://psychologiepraktijkschellekens.nl/

Gezondheidscentrum ‘Het Sijnsspoor’ | Standerdmolen 8b, 3995 AA Houten 

info@psychologiepraktijkschellekens.nl

0643567954


 

Cileke Exler

Psychotherapeut, psychoanalytica

Praktijk voor psychotherapie Houten

Sparrenhout 1

3991PT Houten

030-8893070

exler@psychotherapie-houten.nl

www.psychotherapie-houten.nl

de Molen 61/83
3995 AW Houten 
T: 030-8893070
M: 06-20023954
E: info@psychologiepraktijkhethout.nl
 

Mw. drs. A.C. Veenstra

Medische Psychologie Veenstra

Handboog 6-P

3994 AD Houten

www.psychologieveenstra.nl

06-38276655

BIG Klinisch psycholoog = 99048827016

BIG Psychotherapeut = 09048827016

AB Hulpverlener = 94.001554

AGB Praktijk = 94.056073

 

Titel: Klinisch psycholoog – psychotherapeut

BGGZ en SGGZ

Specialisatie: Traumabehandeling met EMDR en behandeling somatische klachten zoals chronische pijn, chronische vermoeidheid | Cognitief Gedragstherapeut, EMDR practitioner | Alleen individuele volwassenen

Affiniteit met: chronische pijn als gevolg van amputatie en zenuwschade

Therapie alleen in het Nederlands

Naam praktijk: PsychologiePraktijk Houten

Adres praktijk: Korte Schaft 23A

Website praktijk: www.psychologiepraktijkhouten.nl

Telefoonnummer: 030 – 227 1291

Big nummer: 59918216925

AGB code praktijk: 94067224

AGB code persoonlijk: 94017199

Titel: GZ-Psycholoog

BGGZ

Specialisatie Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Affiniteit met werkgerelateerde klachten en coaching

Therapie in welke taal: Nederlands en Engels

Naam praktijk: PsychologiePraktijk Houten

Adres praktijk: Korte Schaft 23A

Website praktijk: www.psychologiepraktijkhouten.nl

Telefoonnummer: 030 – 227 1291

Big nummer: 39912525525

AGB code praktijk: 94067224

AGB code persoonlijk: 94009286

Titel: GZ-Psycholoog

BGGZ

Specialisatie Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Affiniteit met werkgerelateerde klachten en coaching

Therapie in welke taal: Nederlands

Naam praktijk: PsychologiePraktijk Houten

Adres praktijk: Korte Schaft 23A

Website praktijk: www.psychologiepraktijkhouten.nl

Telefoonnummer: 030 – 227 1291

Big nummer: 99930922425

AGB code praktijk: 94067224

AGB code persoonlijk: 94111474

Titel: GZ-Psycholoog

BGGZ

Specialisatie Cognitieve gedragstherapie en EMDR

Affiniteit met angst- en dwang

Therapie in welke taal: Nederlands en Engels

IJsselstein

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Statensingel

Adres praktijk: Statensingel 2 3404ZT, IJsselstein

Website praktijk: www.neurofeedbackpagina.nl

Telefoonnummer: 0306880405

Big nummer: 09051448025

AGB code praktijk: 94001813

AGB code persoonlijk: 94002203

Titel: psychotherapeut/GZ/klinisch: GZ

BGGZ SGGZ: BGGZ

Specialisatie: CGT, ACT, Stressreductie, polyvagaal

Affiniteit met: biofeedback, neurofeedback

 

Therapie in welke taal: Engels, Duits

Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Corina Horstman

Adres praktijk: Groene Dijk 2, 3401 NJ IJsselstein

Website praktijk: www.corinahorstman.nl

Telefoonnummer: 06 133 143 75

Big nummer: 39 049 127 816 (PT) en 19 049 127 825 (KP)

AGB code praktijk: 94 00 3660

AGB code persoonlijk: 94- 004 154

Titel: psychotherapeut/GZ/klinisch: Klinisch psycholoog, Psychotherapeut

BGGZ SGGZ: SGGZ

Specialisatie: Alles

Affiniteit met: Alles

Therapie in welke taal: Nederlands

Naam praktijk: Psychologiepraktijk Desiree Melssen

 

Adres praktijk: Noorwegenlaan 20, 3402 TC IJsselstein

 

Website praktijk: https://psychologiepraktijken.com/

 

Telefoonnummer: 030-6014211

 

Big nummer: 19913513325.

 

AGB code praktijk:94058703

 

AGB code persoonlijk: 94007779

 

Titel: Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg.

 

BGGZ Kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG artikel 3)

 

Specialisatie: Traumaexpertise, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie, relatietherapie, Energiepsychologie

 

Affiniteit met depressieve-stemmingsstoornissen, angststoornissen, obsessieve-compulsieve stoornissen, trauma-en stressorgerelateerde stoornissen.

 

Therapie in welke taal: Nederlands en Engels

         

Praktijk voor Kind en Ouder is gespecialiseerd in Basis GGZ

(en een stukje S GGZ) voor kinderen tot 18 jaar.

Contactgegevens:
Schepenensingel 29 (hoek Merkelbachlaan)
3404 ES IJsselstein

Tweede locatie: (alleen op dinsdagochtend) Medisch centrum Nieuwpoort: Jan van der Heydenweg 350

Tel. 030 – 6876457
Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m/ vrijdag van 9.00  – 12.00 uur
 
– Buiten deze tijden kunt u altijd een dringend bericht inspreken.

GZ psycholoog

 

Orthopedagoog i.o. systeemtherapeut

 

 

 

 

 

 

 

Naam praktijk:                                               Praktijk voor Kind en Ouder

Adres praktijk                                                 Schepenensingel 29   3404 ES IJsselstein

Website praktijk                                            www.praktijkkindenouder.nl

Telefoonnummer                                          030-6876457

Big nummer                                                    99057515535 

AGB code praktijk                                         94060832

AGB code persoonlijk                                   94004300 

Titel: psychotherapeut/GZ/klinisch         GZ psycholoog  

BGGZ SGGZ                                                     B GGZ en S GGZ

Specialisatie                                                   cognitief gedragstherapeut

Affiniteit met                                                 rouw-verlies, adolescenten

Therapie in welke taal:                                Nederlands, Engels, Duits, Italiaans

Psycholoog K&J i.o. GZ psycholoog

 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog

Psychologenpraktijk IJsselstein biedt psychologische behandelingen voor mensen die lichte of matig ernstige psychische problemen hebben. Uitgangspunt hierbij is de hulpvraag van de cliënt. 

Er wordt uitgegaan van maatwerk in de behandeling met als doel de cliënt inzicht te geven en weer zelf regie te laten nemen over diens leven. De behandeling is kort als het kan en lang als het moet. 

Wij werken nauw samen met alle huisartsen in IJsselstein, Benschop, Lopik en Vianen. U kunt zich direct bij ons aanmelden. Om voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Onze praktijk staat open voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Wij zijn allen zelfstandig gevestigd, BIG-geregistreerd en onder meer lid van het NIP en de LVVP. Alle zorgverleners staan met hun Kwaliteitsstatuut vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland.

Psychologenpraktijk IJsselstein
Walkade 20, 3401 DS IJsselstein
tel.nr: 030 – 6872973
e-mail: info@ppij.net

Website: psychologenpraktijkijsselstein.nl

Openingstijden:

Onze praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 17.00 uur.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om op  zaterdagochtend een afspraak in te plannen.

GZ-psycholoog

ad@ppij.net

Walkade 20, 3401 DS IJsselstein

BIG nummer: 19050574825

 

Naam praktijk                  psychologenpraktijk ijsselstein, JoséLas

Adres praktijk                    Walkade 20, 3401 DS  IJsselstein

Website                             praktijk  www.ppij.net

Telefoonnummer            030-6872973

Big nummer                      79050674225/99050674216

AGB code praktijk            94000190

AGB code persoonlijk    94002017

Titel:                                     psychotherapeut/GZ/

BGGZ SGGZ                        BGGZ, SGGZ  alleen na interne doorverwijzing

Specialisatie                       schematherapie, persoonlijkheidsproblematiek, CGT

Affiniteit met                    –

Therapie in welke taal: Nederlands, Engels

kris@ppij.net

Walkade 20, 3401 DS IJsselstein

BIG nummer: 59051236025

Nieuwegein

Telefoonnummer: 06-18374872

Big nummer: 19063772725

AGB code praktijk: 94001699

AGB code persoonlijk: 94002102

Titel: GZ psycholoog,

BGGZ

Specialisatie: Generalist, Eerstelijns Kwalificatie NIP

Affiniteit met: Affect Fobie Therapie (AFT), ACT, Schemagerichte Therapie, problemen rondom autonomieproblematiek en zelfbeeld, parentificatie

Therapie in welke taal: Nederlands, Frans, Engels en Hebreeuws

GZ-psycholoog, Cognitieve gedragstherapie, EMDR , zelfbeeld, hoogbegaafdheid

www.psy-image.nl

info@psy-image.nl

Adres: Dorpsstraat 56, 3433 CM Nieuwegein

Postadres: Ankermonde 53, 3434 GB Nieuwegein

BIG nummer: 99033722925

GZ-psycholoog, Orthopedagoog, K&J psycholoog, registerpsycholoog NIP, Diagnostiek en behandeling Jeugd GGZ tot 18 jaar

ADHD, autisme, gedragsproblemen, angsten, depressie, opvoedproblematiek, problemen voorkomend in de puberteit.

terlouw@dirmaterlouw.nl

Colijnpark 171, 3437 JK Nieuwegein

BIG nummer: 09052552625

GZ-Psycholoog BIG

Praktijk voor Psychologie en Boeddhisme

www.precieshier.nl

info@precieshier.nl

BIG. nr. 29000449625

EMDR-trauma behandeling, Angst, Depressie en Zingevingsvragen, Rouw, Lichaamsgericht werk en Meditatie, Boeddhisme

Prins Hendriklaan 27 Nieuwegein

info@boogaardpool.nl

BIG: 89921812625

Specialisaties:

 • Kind en Jeugd (diagnostiek en behandeling)
 • Volwassenen (behandelingen)
 • SGGZ
 • Trauma
 • Hechting
 • Persoonlijkheid
 • Depressie
 • Angst
 • Systeemproblematiek
 • Autisme
 

https://jessggz.nl/

Schouwstede 1

3431 JA Nieuwegein

 

 Psychologenpraktijk Nieuwegein is een praktijk voor de Generalistische Basis GGZ voor volwassenen, jongeren en kinderen. Ook biedt de praktijk behandelingen binnen de Specialistische GGZ. Zoekt u een psycholoog in omgeving Nieuwegein en wilt u zien wat wij voor u kunnen betekenen?

Tel: 030-6063111 (optie 3) 

Maandag t/m vrijdag van 9:00-12:30 uur

Adres
Zoutkamperschans 1
3432 TZ Nieuwegein

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Nieuwegein

Adres praktijk: Zoutkamperschans 1

Website praktijk: www.ghcdeschans.nl

Telefoonnummer: 030 606 3111

Big nummer: 79913 965125

AGB code praktijk

AGB code persoonlijk: 94011169

Titel: GZ

BGGZ 

Specialisatie: Parkinson, ACT

Affiniteit met: 

Therapie in welke taal: nederlands, engels

Naam praktijk: Dieta Kruise

Adres praktijk: Zoutkamperschans 1

Website praktijk: www.psychologenpraktijknieuwegein.nl

Telefoonnummer: 030-6063111 (optie 3)

Big nummer psychotherapeut: 49062258516

BIG nummer gz psycholoog: 29062258525

AGB code praktijk: 94000165

AGB code persoonlijk: 94008367

Titel: psychotherapeut, GZ, systeemtherapeut

BGGZ en SGGZ

Specialisatie: –

Affiniteit met: systeemtherapie, narratieve therapie

Therapie in welke taal: nederlands, engels

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Nieuwegein

Adres praktijk:Zoutkamperschans 1 3432 TZ Nieuwegein

Website praktijk: https://www.ghcdeschans.nl/psychologie/

Telefoonnummer: 030 6063111

Big nummer 89919310925

AGB code praktijk 94000165

AGB code persoonlijk 94100554

Titel: psychotherapeut/GZ/klinisch  GZ-psycholoog

BGGZ SGGZ: BGGZ

Specialisatie: CGT, EMDR, oplossingsgerichte therapie

Affiniteit met /

Therapie in welke taal: Nederlands

Naam praktijk – Psychologenpraktijk Nieuwegein

Adres praktijk – Zoutkamperschans 1, 3432TZ Nieuwegein

Website praktijk – https://www.ghcdeschans.nl/psychologie/

Telefoonnummer – 030-6063111

Big nummer – 29914075025

AGB code praktijk – 94011111

AGB code persoonlijk – heb ik niet voorhanden maar heeft u misschien via Chantal van Haaren al gekregen?

Titel: psychotherapeut/GZ/klinisch – GZ-psycholoog en psychotherapeut i.o.

BGGZ SGGZ – beiden

Specialisatie CGT, oplossingsgerichte therapie, EMDR, schematherapie

Affiniteit met angst, trauma, stemming, persoonlijkheid / hechting

Therapie in welke taal: Nederlands

 

 

 

 

 

Psychologenpraktijk Nieuwegein

Zoutkamperschans 1

3432 TZ Nieuwegein

www.ghcdeschans.nl

BIGnr praktijk 94000165

BIG-nr 99059893925

GZ-psycholoog

BGGZ

Specialisatie: EMDR

Affiniteit met: –

Taal: Nederlands

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Nieuwegein

Adres praktijk: Zoutkamperschans 1, 3432 TZ Nieuwegein

Website praktijk www.psychologenpraktijknieuwegein.nl

Telefoonnummer: 0303-6063111

Big nummer: 99058335825

AGB code praktijk 94000165

AGB code persoonlijk 94002487

Titel: GZ

BGGZ 

Specialisatie EMDR/ouderen/ mindfulness

Affiniteit met veel

Therapie in welke taal: Nederlands

Naam praktijk  Psychologenpraktijk Nieuwegein

Adres praktijk Zoutkamperschans 1 3432 TZ Nieuwegein

Website praktijk  https://www.ghcdeschans.nl/psychologie/

Telefoonnummer 030 – 606 3111

Big nummer –

AGB code praktijk –

AGB code persoonlijk –

Titel: psychotherapeut/GZ/klinisch  Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

BGGZ SGGZ: BGGZ

Specialisatie Kind en Jeugd, jongvolwassenen

Affiniteit met Kind & Jeugd, jongvolwassenen

Therapie in welke taal: Nederlands

Naam praktijk: PsychologenPraktijk Nieuwegein

Adres praktijk: Zoutkamperschans 1, Nieuwegein

Website praktijk: www.psychologenpraktijknieuwegein.nl

Telefoonnummer: 0306063111

Big nummer: 09916286425

AGB code praktijk:  94000165

AGB code persoonlijk: 94012536

Titel: GZ

BGGZ 

Specialisatie: Kind en Jeugd

Affiniteit met: Kind en jeugd, trauma, hechting, LVB, angst, stemming

Therapie in welke taal: Nederlands

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Nieuwegein

Adres praktijk: zoutkamperschans 1 Nieuwegein

Website praktijk: www.ghcdeschans.nl

Telefoonnummer 030-6063111

Big nummer 99929036725

AGB code praktijk

AGB code persoonlijk 94110051

Titel: psychotherapeut/GZ/klinisch: GZ psycholoog

BGGZ SGGZ: BGGZ

Specialisatie: kinderen en jongeren

Affiniteit met: Kinderen en jongeren

Therapie in welke taal: Nederlands

Binnenkort starten we met een nieuwsbrief, je kunt je hier nu alvast voor inschrijven

© Copyright Vereniging Psychologen Regio Lekstroom 2019 – 2020